Gemeenten

/Gemeenten
Gemeenten 2017-10-29T20:05:11+00:00

Sportief Opgewekt is trots op de Nederlandse sportinfrastructuur. Clubs en gemeenten kampen met hoge energielasten. Verduurzaming van sportaccommodaties kan de energierekening fors verlagen. Zo blijft er meer geld over voor sport!

Daarom verduurzaamt Sportief Opgewekt sportaccommodaties. Dit doen wij met een helder financieel plan, het enthousiasmeren en bewust maken van de leden en realiseren van zonnestroom en zuinig licht. Zo helpen we clubs en gemeenten naar stroomneutrale sportaccommodaties, zonder voorinvestering.

Op deze pagina leest u meer over de samenwerkingskansen met Sportief Opgewekt bij verduurzaming van sportclubs en gemeentelijke sportaccommodaties.

Sportclubs verduurzamen

Gemeenten zijn een een belangrijke partner in de realisatie van duurzame sportaccommodaties. Sportief Opgewekt werkt met vele gemeenten samen om clubs te enthousiasmeren en ondersteunen bij verduurzaming van hun clubgebouwen en accommodaties.

Realisatie duurzame sportclubs

Gemeenten zijn een belangrijke partner voor sportverenigingen in hun beslissing voor verduurzaming. Om duurzame sportverenigingen te realiseren werkt Sportief Opgewekt met gemeenten actief samen door:

 • presentaties en workshops tijdens bijeenkomsten;
 • kennisoverdracht en ontwikkeling gemeentelijke financieringen;
 • ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijke ondersteuningstrajecten.

Zwembaden, sporthallen en gymzalen verduurzamen

Sportief Opgewekt realiseert duurzame sportaccommodaties voor gemeenten door een totaalaanpak van financiering, techniek en bewustwording.

Financiering is vaak de hobbel voor het realiseren van duurzame sportaccommodaties. Daarom biedt Sportief Opgewekt gemeentes een innovatieve verduurzamingsoplossing: licht en zonnestroom als een service. In plaats van de kosten voor grijze stroom met groencertificaten en vervanging van lampen betaalt de gemeente hierdoor een vast bedrag voor energiezuinig licht en zonnestroom van zonnepanelen op haar eigen daken. De jaarlijkse vergoeding is direct lager dan de huidige stroomkosten en leidt daardoor direct tot financieel voordeel.

Dankzij deze aanpak heeft de gemeente:

 • energiezuinig interactief licht;
 • groene stroom van eigen daken;
 • geen risico over de kwaliteit van de toegepaste verlichting en zonnepanelen;
 • zekerheid over lagere stroomkosten over een langere periode;
 • een vaste partner die verantwoordelijk is voor beheer en service;
 • haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen naar haar omgeving;
 • haar imago als duurzame gemeente versterkt.

Om duurzame zwembaden en sporthallen te realiseren verricht Sportief Opgewekt integraal de volgende activiteiten:

 • het opstellen van een solide businesscase op maat per locatie;
 • eventueel financiering via het Opgewekt Duurzaamheidsfonds in samenwerking met Triodos Bank;
 • vervanging van alle conventionele verlichting voor ledverlichting met slimme besturing;
 • technische analyses en engineering;
 • installatie en plaatsing van zonnepanelen;
 • plaatsing van onze unieke monitoringsschermen om de duurzame prestaties begrijpelijk en opgewekt zichtbaar te maken;
 • betrekken van de gebruikers van het gebouw bij de verduurzaming via unieke bewustwordingscampagnes;
 • onderhouden, vervangen en verzekeren en beheren van de installaties over de gehele looptijd.
Kom in contact