Sportief Opgewekt is onderdeel van Slim Opgewekt. De naam Slim Opgewekt kozen we vanwege het opwekken van schone energie en omdat we positief zijn over de kansen van duurzaamheid. Elk type organisatie vraagt om haar eigen aanpak, daarom hebben we drie merken, ieder met een eigen doelgroep.

Ontstaan van Slim Opgewekt

In 2012 startten vier ambitieuze mensen Slim Opgewekt. Vanuit hun voormalige rol als adviseur zagen ze dat duurzame projecten slechts mondjesmaat van de grond kwamen, terwijl de noodzaak van verduurzaming helder was, de techniek bewezen en de businesscase zeer gunstig. Tijd voor realisatie! En waar creëer je meer impact dan op scholen, waar je ook de toekomstige generaties bereikt? In 2014 werd Sportief Opgewekt opgericht, een mooie manier om de missie verder uit te breiden door sportclubs en -verenigingen te verduurzamen en zo een groter draagvlak te creëren voor een duurzamer Nederland. Twee van de vier oprichters werken nog steeds hard aan deze missie. Zij verkennen daarbij nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor nog meer resultaat.

Niet alleen het aantal opgewekte scholen, sportclubs en zorginstellingen neemt continu toe, maar ook de omvang van ons team. Inmiddels bestaat Slim Opgewekt uit een behoorlijk team van mensen met diverse expertises, achtergronden, leeftijden en nationaliteiten, maar allen met een opgewekt groen hart.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?