Regie,  realisatie en bewustmaking

Hoe zorgen we ervoor dat de uitvoering  binnen  de  gestelde  kwaliteit,  planning en  budget  gerealiseerd wordt?  We zorgen voor een complete uitvoering  van de duurzame oplossingen die passen bij jullie club,  zoals  zonnepanelen, ledverlichting,  ventilatiesystemen,  warmte- en koudeopslag (WKO) of  innovatieve  oplossingen voor aardgasreductie. We  verzorgen  hiervoor  wat nodig is,  waaronder  de  engineering, calculatie, planning, technische regie,  aanbesteding,  startkeuring, veiligheid, oplevering en nazorg.

Verduurzamen is  niet alleen  een  kwestie van geld en  techniek.  We zorgen voor opgewekte communicatie over de verduurzaming, zodat leden en de omgeving betrokken worden.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jouw club?