Sporthallen en zwembaden verduurzamen met subsidie

//Sporthallen en zwembaden verduurzamen met subsidie

De energierekening drukt zwaar op een gezonde exploitatie van zwembaden en sporthallen. Door deze gebouwen te verduurzamen, blijft er meer geld over voor sport. In 2016 hebben we voor diverse gemeenten in totaal bijna drie miljoen euro aan subsidies toegekend gekregen. Op 8 maart is deze subsidie weer beschikbaar. Dankzij de verduurzaming is het mogelijk om de energiekosten voor gemeentes te verlagen tot wel 25% per locatie.

Sportief Opgewekt leeft van de realisatie van de duurzame maatregelen, dit ondersteuningstraject bieden we aan om gemeenten en exploitanten van sportaccommodaties te ondersteunen bij het realiseren van lagere energielasten.

Hoe bekostigen we dit?
Financiering is vaak een grote hobbel voor het realiseren van duurzame sportaccommodaties. Sportief Opgewekt biedt gemeenten een unieke verduurzamingsoplossing. Wanneer de realisatie niet (geheel) uit eigen middelen gedaan kan worden realiseren we dit uit ons Opgewekt duurzaamheidsfonds. Zonder voorinvestering en risico’s bespaart de gemeente direct op de energiekosten door ledverlichting en zelf opgewekte zonnestroom. Alle kosten voor realisatie, beheer, onderhoud en vervangingskosten gedurende de looptijd zijn hierbij inbegrepen.  Samen met onze grote broer Slim Opgewekt hebben we de afgelopen jaren al 78 scholen, sportclubs, sporthallen en zorginstellingen verduurzaamd door een totaalaanpak van financiering, besparen met led, opwekken met zonnepanelen én het betrekken van leerlingen, leden en cliënten bij verduurzaming.

Meedoen of meer weten over dit project?
Aanmelden kan via lucas@sportiefopgewekt.nl of bel Lucas direct via 06 – 29 075 748.

2017-02-02T22:00:18+00:00 januari 2nd, 2017|Nieuws|